Mapa stránok

O nás


- SLASPO
- História SLASPO 1991 - 2002
- Organizačná štruktúra
- Členovia
- Zoznam členov
- Riadni členovia
- Pridružení členovia
- Stáli pridružení členovia
- Členovia s osobitným štatútom
- Prihláška za člena Slovenskej asociácie poisťovní
- Základné dokumenty
- Logo na stiahnutie
- Kontakt
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

Aktivity SLASPO


- Kľúčové témy a stanoviská
- Pre verejnosť
- Odborná spôsobilosť
- Témy

Štatistika


- Štatistiky SLASPO od roku 2016
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za poistný sektor na Slovensku
- Insurance market trends 2016-2021
- Linky na štatistiky a analýzy iných subjektov
- Technické poistné členov SLASPO do roku 2015
- Archív

Poistný trh


Informačný servis


RSS


Ostatné