Mapa stránok

O nás


- SLASPO
- História SLASPO 1991 - 2002
- Organizačná štruktúra
- Členské poisťovne
- Zoznam členských poisťovní
- Riadni členovia
- Pridružení členovia
- Stáli pridružení členovia
- Členovia s osobitným štatútom
- Prihláška za člena Slovenskej asociácie poisťovní
- Základné dokumenty
- Logo na stiahnutie
- Kontakt
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

Aktivity SLASPO


- Kľúčové témy a stanoviská
- Pre verejnosť
- Odborná spôsobilosť
- Témy

Štatistika


- Technické poistné členov SLASPO
- Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku
- Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu
- Linky na štatistiky a analýzy iných subjektov
- Archív
- Miništatistiky
- Agregované údaje SLASPO do roku 2016
- NP - vývoj v grafoch
- TP - vývoj v grafoch
- Analýzy Insurance Europe
- Analýzy SLASPO
- Analýzy NBS
- Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2018 za poisťovne a pobočky poisťovní iných členských štátov

Poistný trh


Informačný servis


RSS


Ostatné