Mapa stránok

O nás


- SLASPO
- História SLASPO 1991 - 2002
- Organizačná štruktúra
- Členské poisťovne
- Zoznam členských poisťovní
- Riadni členovia
- Pridružení členovia
- Stáli pridružení členovia
- Členovia s osobitným štatútom
- Prihláška za člena Slovenskej asociácie poisťovní
- Základné dokumenty
- Logo na stiahnutie
- Kontakt
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

Aktivity SLASPO


Štatistika


- Technické poistné členov SLASPO
- Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku
- Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu
- Agregované údaje NBS
- Agregované údaje Insurance Europe
- Archív

Poistný trh


- Analýzy SLASPO
- Analýzy NBS
- Analýzy Insurance Europe
- NP - vývoj v grafoch
- TP - vývoj v grafoch
- Poistné produkty

Informačný servis


RSS


Ostatné