Štatistiky za členov SLASPO k 31.3.2023

Trhové podiely členov SLASPO podľa predpísaného poistného vo výkaze S.05.01 k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO (trhové podiely sú počítané len ako podiel v rámci SLASPO, údaje za celý trh nie sú dostupné)

Detailné informácie o predpísanom poistnom za členov SLASPO podľa vybraných LOB k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO.