Štatistiky za členov SLASPO k 31.3.2023

Trhové podiely členov SLASPO podľa predpísaného poistného vo výkaze S.05.01 k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO a NBS

  • v hárku „SLASPO“ sú trhové podiely počítané len ako podiel v rámci SLASPO,
  • v hárku „SLASPO+Poistovne“ sú trhové podiely počítané z poistného za všetky poisťovne1) pôsobiace na Slovensku a za pobočky poisťovní z iných členských štátov, ktoré sú členmi SLASPO
  • v hárku „Poisťovne a pobočky“ sú trhové podiely počítané z poistného za všetky poisťovne1) pôsobiace na Slovensku a za všetky pobočky poisťovní z iných členských štátov2)
  • údaje za spoločnosti pôsobiace na základe slobody poskytovania služieb budú dostupné iba k ročným dátam

      1) V dátach za poisťovne už nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

      2) Podľa vyjadrenia NBS chýbajú údaje za 2 pobočky

Detailné informácie o predpísanom poistnom za členov SLASPO podľa vybraných LOB k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO a NBS

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO.

Vybrané agregované údaje za členov SLASPO k 31.3.2023 - údaje od členov SLASPO.