Poistný trh


Analýzy SLASPO


Analýzy NBS
analýzy slovenského finančného sektora publikované Národnou bankou Slovenska a predtým Úradom pre finančný trh


Analýzy Insurance Europe
Insurance Europe je európska federácia poisťovní a zaisťovní, ktorej členom je aj SLASPO. 


NP - vývoj v grafoch


TP - vývoj v grafoch


Poistné produkty