Publikácie

Zoznam článkov


100 rokov poisťovníctva na Slovensku

SLASPO pri príležitosti osláv storočnice poisťovníctva na Slovensku vydáva publikáciu/brožúrku a prezentuje video dokument, ktoré stručne približujú historický vývoj podnikania v poisťovníctve od čias Rakúsko-Uhorska po dnešok.Poistné rozhľady
Časopis Slovenskej asociácie poisťovní o slovenskom poistnom trhu a dianí v európskom a svetovom poisťovníctve.  


Ročné správy
Publikácia vydávaná elektronicky Slovenskou asociáciou poisťovní za svoje členské poisťovne.


Ako funguje poisťovníctvo
Publikáciu Ako funguje poisťovníctvo pripravila európska federácia poisťovní a zaisťovní Insurance Europe, v slovenskej a anglickej verzii.


Boj proti demografickým problémom v poisťovacom sektore
Publikácia bola pripravená ako spoločný projekt európskych sociálnych partnerov v poisťovacom sektore, vo verziách česká, anglická, nemecká a francúzska.


Funding the future - Financovanie budúcnosti

Publikácia Insurance Europe vydaná v júni 2013, iba v anglickej verzii.