Legislatíva EÚ

       Rozsudky ESD                                                   

Katarína Haasová proti Rastislavovi Petríkovi, Blanke Holingovej - Dopravná nehoda – Smrť cestujúceho – Právo partnera a maloletého dieťaťa na náhradu ujmy – Nemajetková ujma – Náhrada ujmy – Krytie povinným poistením

Vitālijs Drozdovs proti Baltikums AAS - Dopravná nehodaSmrť rodičov maloletého navrhovateľa – Právo dieťaťa na náhradu ujmy – Nemajetková ujma – Náhrada ujmy – Krytie povinným poistením

Damijan Vnuk proti Zavarovalnica Triglav d.d. - Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Nehoda spôsobená traktorom s vlečkou na dvore farmy

Enrico Petillo, Carlo Petillo proti Unipol Assicurazioni SpA - Dopravná nehoda – Nemajetková ujma – Náhrada škody

Jürgen Blödel-Pawlik proti HanseMerkur Reiseversicherung AG - ochrana proti riziku platobnej neschopnosti alebo úpadku organizátora balíka cestovných služieb

Churchill Insurance Company Limited proti Benjaminovi Wilkinsonovi a Tracy Evans proti Equity Claims Limited - Poškodená tretia osoba – Výslovné alebo nevýslovné oprávnenie viesť motorové vozidlo

Vítor Hugo Marques Almeida proti Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel - právo na odškodnenie z PZP

Manuel Carvalho Ferreira Santos proti Companhia Europeia de Seguros SA - nárok na náhradu škody vyplývajúci z povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio  proti  Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA - právo na odškodnenie z PZP