EURO


Informácia o oficiálnom publikovaní konverzného kurzu eura voči Skk a začiatku obdobia povinného duálneho zobrazovania


Základné informácie


Etický kódex pre zavedenie eura


Hlavné princípy a zásady vyplývajúce z generálneho zákona §2 GZ


Duálne zobrazovanie pri uzatváraní poistných zmlúv - záväzný postup


Euro infocentrá členských poisťovní asociácie


Dôležité linky