EURO

Zoznam článkov


Duálne zobrazovanie pri uzatváraní poistných zmlúv - záväzný postup

Hlavné princípy a zásady vyplývajúce z generálneho zákona §2 GZ

Základné informácie

Informácia o oficiálnom publikovaní konverzného kurzu eura voči Skk a začiatku obdobia povinného duálneho zobrazovania

Euro infocentrá členských poisťovní asociácie

Dôležité linky

Etický kódex pre zavedenie eura