Etický kódex pre zavedenie eura

Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní sa 30. 5. 2008 oficiálne prihlásili k etickému kódexu pre zavedenie eura, ktorý si môžete prečítať tu.