Funding the future - Financovanie budúcnosti

Insurance Europe vydala publikáciu Funding the future. Približuje v nej poisťovne ako najväčšieho inštitucionálneho investora, ďalej formy investovania a národohospodárske prínosy týchto investícií. Analyzujú sa dôsledky zmien rámcových podmienok pre dlhodobé investovanie (regulácia, dane, kolaterálne požiadavky na deriváty a ďalšie). Závery sú podložené faktografickým materiálom (tabuľky, grafy, grafy, schémy).

anglická verzia