Kontakt

Slovenská asociácia poisťovní
Bajkalská 19B (budova ROSUM, severná veža, 4. poschodie) 
821 01 Bratislava

IČO: 170 54 303
DIČ: 202 08 78 629 


 

VÝKONNÝ RIADITEĽ
Ing. Martin Kaňa
e-mail:

SEKRETARIÁT
Zuzana Bartoňová
tel.: +421-2-3210 1840, +421-2-4342 9985
e-mail:

ŽIVOTNÉ POISTENIE
Ing. Iveta Szabo
tel.: +421-2-3210 1844
e-mail:    

NEŽIVOTNÉ POISTENIE
JUDr. Adriana Bandzi
tel.: +421-2-3210 1883
e-mail: 

RISK MANAŽMENT, SOLVENCY II, EKONOMIKA A DANE, ŠTATISTIKA
Ing. Jozef Bachniček
tel.: +421-2-3210 1845
e-mail: 

LEGISLATÍVA
Mgr. Mária Lehotská
tel.: +421-2-3210 1846
e-mail:

PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI A BOJ PROTI POISŤOVACÍM PODVODOM
JUDr. Milan Daráš

tel.: +421-2-3210 1847
e-mail:

ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE
OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE A ODBORNÉ SKÚŠKY
Ing. Iveta Szabo

tel.: +421-2-3210 1844
e-mail:

Ing. Gabriela Majerská
tel.: +421-2-3210 1880
e-mail:

PUBLIC RELATIONS, kontakt pre médiá
Ing. Eva Jacková
tel.: +421-2-3210 1843, mob: +421 917 211 373
e-mail: ;