Kontakt

Slovenská asociácia poisťovní
Drieňová 34 (9. poschodie) 
P. O. Box 51
820 09 Bratislava 29

IČO: 170 54 303
DIČ: 202 08 78 629 


GENERÁLNA RIADITEĽKA
JUDr. Jozefína Žáková

tel.   : +421-2-3210 1841
email:

SEKRETARIÁT
Veronika Rečková
tel.   : +421-2-3210 1840
          +421-2-4342 9985
fax   : +421-2-4342 9984
email:  

ŽIVOTNÉ A NEŽIVOTNÉ POISTENIE
Ing. Monika Jurkovičová, PhD.
tel.   : +421-2-3210 1844
email:   

RISK MANAŽMENT, SOLVENCY II, EKONOMIKA A DANE, ŠTATISTIKA
Ing. Jozef Bachniček
tel.   : +421-2-3210 1845
email: j

LEGISLATÍVA
Mgr. Mária Lehotská
tel.   : +421-2-3210 1846
email:

PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI A BOJ PROTI POISŤOVACÍM PODVODOM
JUDr. Milan Daráš

tel.   : +421-2-3210 1847
email:

ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE
Ing. Lucia Baková, MB, PhD.

tel.   : +421-2-3210 1880
mobil: +421-907-886-636
email:

OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE A ODBORNÉ SKÚŠKY
Jana Frassová
tel. : +421-2-3210 1842
email:  

PUBLIC RELATIONS, kontakt pre médiá
Ing. Eva Jacková
tel.   : +421-2-3210 1843
mobil: +421-917-211-373
email:

Redakcia časopisu POISTNÉ  ROZHĽADY
- informácie, predplatné, príspevky do časopisu, námety, pripomienky
email: