Riadni členovia

AEGON Životná poisťovňa, a. s.

AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Generali Poisťovňa, a. s.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

NN Životná poisťovňa, a. s.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

UNIQA poisťovňa, a. s.

Union poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa a. s.