Riadni členovia

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

NN Životná poisťovňa, a. s.

UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa a. s.

Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slovenská kancelária poisťovateľov