Riadni členovia

AEGON Životná poisťovňa, a. s.

AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Generali Poisťovňa, a. s.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

NN Životná poisťovňa, a. s.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Union poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa a. s.