Riadni členovia

AEGON Životná poisťovňa, a. s.

AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

NN Životná poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Union poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa a. s.