Stáli pridružení členovia

AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

BASLER Sachversicherung - AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slovenská kancelária poisťovateľov