Kontrolná komisia

KONTROLNÁ KOMISIA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Mgr. Michal Marendiak
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
predseda kontrolnej komisie

Katarína Reindlová
Union poisťovňa, a. s.
člen kontrolnej komisie

Mgr. Daniel Medvecký
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. VIG
člen kontrolnej komisie