Kontrolná komisia

KONTROLNÁ KOMISIA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018


Ing. Anna Samuelová 
Poisťovňa KOOPERATIVA, a. s. Vienna Insurance Group
predsedníčka kontrolnej komisie

Ing. Igor Palkovič
Generali Poisťovňa, a. s.
člen kontrolnej komisie

Ing. Vladimír Šošovička
ČSOB Poisťovňa, a. s.
člen kontrolnej komisie