Kontrolná komisia

KONTROLNÁ KOMISIA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021

Mgr. Michal Marendiak
Generali Poisťovňa, a. s.
predseda kontrolnej komisie

Mgr. Daniel Vida
Union poisťovňa, a. s.
člen kontrolnej komisie

Mgr. Daniel Medvecký
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. VIG
člen kontrolnej komisie