Linky na štatistiky a analýzy iných subjektov

Zoznam článkov


Informácie o poistnom sektore publikované Insurance Europe
Údaje zverejnené na stránkach európskej federácie poisťovní a zaisťovní Insurance Europe


Súhrnné štatistické údaje poistného sektora publikované NBS
Súhrnné štatistické údaje poisťovní so sídlom v SR zverejnené na stránke NBS


Štatistiky o poistení publikované EIOPA
Informácie zverejnené na stránke European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).