Miništatistiky

 

Miništatistiky vydávala SLASPO do roku 2006. Podrobnejšia podoba štatistik je vydávaná v ročnej správe od roku 2007 v prílohách C a D.

Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru
Miništatistiky rok 2006

október 2007

pdf

Miništatistiky I. polrok 2006 (iba anglická verzia)

september 2006

pdf

Miništatistiky rok 2005

september 2006

pdf

Miništatistiky I. polrok 2005

september 2005

pdf

Miništatistiky rok 2004

októver 2005

pdf

Miništatistiky I. polrok 2004

august 2004

pdf

Miništatistiky rok 2003

jún 2004

pdf

Miništatistiky I. polrok 2003

september 2003

pdf

Miništatistiky rok 2002

máj 2003

pdf

Miništatistiky I. polrok 2002

august 2002

pdf

Miništatistiky rok 2001

máj 2002

pdf

Miništatistiky I. polrok 2001

august 2001

pdf

Štatistická ročenka o vývoji na poistnom trhu v SR 1991 - 2001

jún 2002

pdf

Miništatistiky rok 2000

august 2001

pdf

Miništatistiky I. polrok 2000

august 2000

pdf

Miništatistiky rok 1999

jún 2000

pdf

Miništatistiky I. polrok 1999

august 1999

pdf

Miništatistiky rok 1998

júl 1999

pdf

Miništatistiky I. polrok 1998

august 1998

pdf

Miništatistiky rok 1997

jún 1998

pdf

Miništatistiky I. polrok 1997

september 1997

pdf

Miništatistiky rok 1996

jún 1997

pdf

Miništatistiky rok 1995

máj 1996

pdf