Štatistika

Zoznam kategórií


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu

Archív

Technické poistné členov SLASPO

Zoznam článkov


Agregované údaje Insurance Europe
údaje publikované európskou federáciou poisťovní a zaisťovní Insurance Europe


Agregované údaje NBS
súhrnné štatistické údaje poisťovní SR publikované Národnou bankou Slovenska