Štatistika


Technické poistné členov SLASPO


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu


Agregované údaje NBS
súhrnné štatistické údaje poisťovní SR publikované Národnou bankou Slovenska


Agregované údaje Insurance Europe
údaje publikované európskou federáciou poisťovní a zaisťovní Insurance Europe


Archív