Ukazovatele - údaje SLASPO

Súhrnné štatistické údaje za členské poisťovne SLASPO Formát súboru

rok 2016
Agregované údaje za poistný trh (poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu)
VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky

xls.

Predbežné údaje

rok 2015 pdf.
rok 2014 pdf.
rok 2013 pdf.
rok 2012 pdf.
rok 2011 pdf.
rok 2010 pdf.
rok 2009 pdf.