Agregované údaje za členov SLASPO 2009 - 2015

Súhrnné štatistické údaje za členské poisťovne SLASPO Formát súboru
rok 2015 pdf.
rok 2014 pdf.
rok 2013 pdf.
rok 2012 pdf.
rok 2011 pdf.
rok 2010 pdf.
rok 2009 pdf.