Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za poistný sektor na Slovensku

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za poisťovne so sídlom na Slovensku (bez údajov za pobočky poisťovní iných členských štátov).

poisťovne   Od 3.Q 2021 v údajoch za poisťovne nie je zahrnutá  UNIQA poisťovňa, a. s., ktorá sa transformovala na UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2020 za poisťovne a pobočky poisťovní iných členských  štátov

poisťovne a pobočky

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2020 za  spoločnosti podnikajúce na základe slobody poskytovať služby (freedom to provide services - FPS)

FPS