Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za poistný sektor na Slovensku

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za poisťovne so sídlom na Slovensku (bez údajov za pobočky poisťovní iných členských štátov).

poisťovne

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2020 za poisťovne a pobočky poisťovní iných členských  štátov (údaje za rok 2020 sú predbežné)

poisťovne a pobočky

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2019 za  spoločnosti podnikajúce na základe slobody poskytovať služby (freedom to provide services - FPS)

FPS.xlsx