Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2018 za poisťovne a pobočky poisťovní iných členských štátov

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2018 za poisťovne so sídlom na Slovensku (bez údajov za pobočky poisťovne iného členského štátu).

Údaje za rok 2018 z výkazov Solvency II sú z koncoročných výkazov (definitívne), ale údaje podľa IFRS sa ešte môžu zmeniť, lebo niektoré subjekty nepotvrdili NBS, že ide o auditované údaje.

poisťovne.xlsx

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2018 za poisťovne a pobočky poisťovne iného členského štátu).

Údaje za rok 2018 sa ešte môžu zmeniť, lebo niektoré subjekty nepotvrdili NBS, že ide o auditované údaje .

poisťovne a pobočky.xlsx