Archív

Zoznam článkov


Technické poistné do roku 2015

Miništatistiky
Miništatistiky vydávané SLASPO do roku 2006.


Agregované údaje SLASPO do roku 2016
súhrnné štatistické údaje členských poisťovní a pobočiek SLASPO