Archív

Zoznam článkov


Technické poistné za členov SLASPO 2001 - 2015

Miništatistiky 1995 - 2006
Miništatistiky vydávané SLASPO do roku 2006.


Agregované údaje za členov SLASPO 2009 - 2015
súhrnné štatistické údaje členských poisťovní a pobočiek SLASPO