Archív

Zoznam článkov


Miništatistiky
Miništatistiky vydávané SLASPO do roku 2006.


Agregované údaje SLASPO do roku 2016
súhrnné štatistické údaje členských poisťovní a pobočiek SLASPO


Analýzy Insurance Europe
Insurance Europe je európska federácia poisťovní a zaisťovní, ktorej členom je aj SLASPO.