Archív

Zoznam článkov


Miništatistiky
Miništatistiky vydávané SLASPO do roku 2006. Od roku 2007 sú podrobnejšie štatistiky publikované v ročných správach SLASPO v prílohách C a D.


Agregované údaje SLASPO do roku 2016
súhrnné štatistické údaje členských poisťovní a pobočiek SLASPO