Užitočné linky

 

Národná banka Slovenska

 

Slovenská kancelária poisťovateľov

 

Ministerstvo financií SR

 

Ministerstvo vnútra SR - Finančná spravodajská jednotka

 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

 

Slovenská spoločnosť aktuárov

 

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

 
Vybrané zahraničné organizácie pôsobiace v poisťovníctve

 

Insurance Europe

 

AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe 

 

AIDA - International Association of Insurance Law

 

EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority

 

IAA - International Actuarial Association

 

IASB - International Accounting Standards Board

 

IAIS - International Association of Insurance Supervisors