Ako funguje poisťovníctvo

Insurance Europe pripravila publikáciu Ako funguje poisťovníctvo, v ktorej širokej verejnosti približuje podstatu poisťovníctva, princípy jeho fungovania a jeho význam nielen pri ochrane zdravia, životov a majetku, ale poukazuje naň ako na veľkého finančného investora, ktorý má v ekonomike významnú stabilizačnú a analytickú funkciu. Anglická verzia pripravená Insurance Europe tu.  Slovenská asociácia poisťovní pripravila jej preklad, ktorý si môžete stiahnuť tu, publikácia bola vydaná aj v printovej podobe.