História SLASPO 1991 - 2002

Česko - Slovenská asociácia poisťovní
1991 - 1993


Slovenská asociácia poisťovní
1993 - 2002


Zmeny v ekonomických podmienkach v Slovenskej republike po roku 1989 sa odzrkadlili aj v novom komerčnom chápaní poistenia a vynútili si pružnejšiu reakciu poisťovateľov na potreby poistného trhu.

Prirodzeným dôsledkom týchto zmien bol vznik nových poisťovní, ktoré oživili poistný trh a postupne prinášali novú ponuku poistných produktov a služieb.


Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru

História SLASPO 1991 - 2002    

17. 3. 2008

pdf