Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Slovenská asociácia poisťovní zriadila útvar ombudsmana

Alternatívne riešenie sporov už aj v poisťovníctve Slovenská asociácia poisťovní zriadila útvar ombudsmana......

Archív aktualít