Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Už viac ako 72 tisíc ľudí nesúhlasí s 8 % daňou z neživotného poistenia

Počas necelých troch týždňov od spustenia kampane prejavilo nesúhlas s novou 8 % daňou z neživotného poistenia viac......

Archív aktualít