Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Slovenskú asociáciu poisťovní bude od 1. júla 2022 viesť Ing. Martin Kaňa.

Do asociácie prichádza ako skúsený líder s dlhoročnou praxou vo vrcholových riadiacich funkciách spoločností......

Archív aktualít