Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Poisťovne využívajú poznanie minulosti a odhad budúcnosti

Pri tvorbe poistných produktov poisťovne vychádzajú z potrieb súčasnosti, z množstva historických údajov a tiež z......

Archív aktualít