Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Na poistení majetku chcel štát šetriť aj v roku 2011. Potom ale zhorela Krásna hôrka.

Podľa vyjadrenia ministra financií na tlačovej besede k daňovej reforme a podpore rodiny je poistenie majetku štátu......

Archív aktualít