Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

100 rokov poisťovníctva na Slovensku - konferencia SLASPO fórum 2019

Dňa 14. novembra 2019 sa v hoteli Sheraton, Pribinova 12, v Bratislave uskutoční v poradí dvanásty ročník......

Archív aktualít