Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Regulované subjekty nekonečným zdrojom príjmov štátu

Osobitný odvod je opäť na stole. Pokračuje tak destabilizácia lokálneho podnikateľského prostredia. Financovanie......

Archív aktualít