Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

SLASPO zverejnila oficiálne pripomienky k návrhu zákona o dani z poistenia

V rámci prebiehajúceho riadneho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o dani z poistenia......

Archív aktualít