Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Poisťovne riešia škody po požiari v Banskej Štiavnici

Členské poisťovne SLASPO v posledných dňoch upresňujú informácie o škodách, ktoré nahlásili vlastníci a......

Archív aktualít