Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Horská turistika bez poistenia môže vyjsť draho

Blíži sa otvorenie horských chodníkov (1. júna 2024) a SLASPO upozorňuje na finančné riziká a dôležitosť horského......

Archív aktualít