Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

SLASPO spúšťa kampaň proti novej 8 % dani z neživotného poistenia

Vláda chce od ľudí zinkasovať milióny navyše. Ak poslanci novú daň schvália, neživotné poistky budú drahšie.......

Archív aktualít