Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného

Ministerstvo financií SR predložilo 15. 1. 2019 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh vyhlášky......

Archív aktualít