Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Rastie počet poistných podvodov, ale aj uchránených hodnôt

Zhoršená ekonomická situácia sa podpisuje na snahe ľudí získať ekonomický prospech z rôznych zdrojov – aj z......

Archív aktualít