Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Poistné rozhľady ŠPECIÁL - Covidové SLASPO fórum 2020

Jedinou konštantou v živote je zmena V časoch zmien takmer všetkého, keď je ťažké sa na čokoľvek z doterajších......

Archív aktualít