Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Konferencia SLASPO a SKP 9. 11. 2023

Na tohtoročnú konferenciu Fórum poisťovníctva 2023 vás pozýva spoločne SLASPO a SKP. Registrácia na konferenciu......

Archív aktualít