Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

SLASPO fórum 2021 online - 11. 11. 2021

Aj tento rok pokračujeme v tradícii konferencie Slovenskej asociácie poisťovní SLASPO fórum. Budeme sa na vás......

Archív aktualít