Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

SLASPO sa stáva poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania podľa zákona o sprostredkovaní

Na stránke Národnej banky Slovenska boli 14. 3. 2018 zverejnené prvé subjekty, zapísané do zoznamu poskytovateľov......

Archív aktualít