Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Útvar ombudsmana SLASPO spúšťa webovú stránku

Novozriadený Útvar ombudsmana pre alternatívne riešenie sporov z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a......

Archív aktualít