Pandémia koronavírusu

Neplatná technická a emisná kontrola - povinnosti vodiča - užitočné informácie, 7. 4. 2020

Odklad platenia poistného nie je riešenie - vysvetlenie rozdielov odkladu splátok úverov a poistenia, 2. 4. 2020

Prevencia na prvom mieste - súhrnné informácie o opatreniach poisťovní na Slovensku v súvislosti s koronavírusom, 20.3. 2020