Dôchodky

Tlačová správa SLASPO k návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení - 13. 3. 2017

Stanovisko SLASPO k návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení - marec 2017

Publikácia Insurance Europe A blueprint for Pensions - Saving Enough, saving well, saving wisely - originál v anglickom jazyku

Slovenská verzia publikácie Návrh riešení dôchodkovej krízy - Ako sporiť dostatočne, efektívne a rozumne - preklad SLASPO