Sprostredkovanie

Stanovisko SLASPO (dokument k dispozícii tu)

k návrhu Ministerstva financií SR na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidiel na výpočet odkupnej hodnoty a regulácie daňových nákladov - apríl 2017