RSS

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". RSS je formát pre zlučovanie správ, aktualít a obsahu web stránok. V prípade, že je informácia o danom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe - RSS agregátor. Stačí si stiahnuť a nainštalovať jednu zo zadarmo dostupných RSS čítačiek.

Medzi najznámejšie RSS čítačky patrí FeedReader a FeedDemon.

Prehľad ponúkaných RSS zdrojov: