Spracúvanie osobných údajov poisťovňami

Slovenská asociácia poisťovní pripravuje kódex správania pre spracúvanie osobných údajov poisťovňami v zmysle čl. 40 GDPR, ktorý bude predložený na schválenie Úradu na ochranu osobných údajov SR. Kódex správania je nástroj, ktorý umožní prispôsobiť a interpretovať pravidlá ochrany osobných údajov bližšie pre podmienky a potreby sektoru poisťovníctva.

S aktuálnym znením kódexu správania počas jeho prípravy sa môžete oboznámiť tu. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do pripomienkovania navrhovaného znenia kódexu správania.

Vaše prípadné pripomienky, návrhy na doplnenie, či vyjadrenie Vášho názoru alebo akejkoľvek spätnej väzby nám zasielajte na e-mailovú adresu .