4. štvrťrok 2023

Zoznam článkov


Agregované údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.12.2023

Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2023

Trhové podiely jednotlivých členov SLASPO.

Predpísané poistné podľa LOB za jednotlivých členov SLASPO.

Počty poistných zmlúv a obchodná produkcia - agregované údaje za členov SLASPO.

Počty poistných udalostí podľa LOB - agregované údaje za členov SLASPO.

Vybrané agregované údaje za členov SLASPO



Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku k 31.12.2023

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu)