Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava


http://www.generali.sk
email:

Tel.: 0850 111 117
Fax: +421 2 58 57 65 00

 

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Pavol Pitoňák

História poisťovne Generali

1831 - Založenie Assicurazioni Generali v Terste
1833 - Vznik šesť zastupiteľstiev Assicurazioni Generali na Slovensku
1914 - Generali má pobočky v 14 slovenských mestách
1945 - Pôsobenie poisťovne Generali v bývalom Československu ukončil povojnový politický vývoj a znárodnenie súkromných poisťovní
1996 - Založenie Generali Poisťovňa, a. s.
2002 - Začiatok spolupráce s VÚB, a. s.
2004 - Založenie VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
2005 - Založenie Generali Consulting, s.r.o., ktorej hlavným predmetom činnosti je sprostredkovanie poistenia
2008 - Generali Poisťovňa, a. s., sa stala súčasťou skupiny Generali PPF Holding
2008 - Zlúčenie poisťovní Generali Poisťovňa, a. s. a Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť a vytvorenie poisťovne Generali Slovensko
2014 - Zmena názvu spoločnosti na Generali Poisťovňa, a. s.

Silná poisťovňa

Generali poisťovňa patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je súčasťou talianskej Skupiny Generali, ktorá má silné medzinárodné postavenie. V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálnej kancelárie (v Prahe) pre Rakúsko, krajiny strednej a východnej Európy a Rusko celkovo v 12 krajinách, a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne. Vďaka tomu môžu jej klienti využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia.

Prvotriedne služby a servis

V poisťovni Generali sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádza najmodernejšie systémy a stavia na profesionalite a odbornosti zamestnancov, aby klientom mohla poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Kontaktné centrum je klientom k dispozícii kedykoľvek ho potrebujú a jeho pracovníci sú pripravení poradiť, ako postupovať, ak nastane poistná udalosť, alebo zorganizovať pomoc a pomôcť napraviť škody.