KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

tel.: 02/5729 9999


http://www.kooperativa.sk
e-mail/kontakt: https://www.koop.sk/vybavit-online 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ: Ing. Vladimír Bakeš, PhD.

Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe.

Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. V roku 2018 poisťovňa KOOPERATIVA úspešne zavŕšila proces integrácie so životnou bankopoisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurace Group (PSLSP). 

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov.