Odborné sekcie

EKONOMICKÁ SEKCIA
SEKCIA RISK MANAŽMENTU
manažér: Ing. Jozef Bachniček
e-mail:        


SEKCIA PRE POISTENIE A ZAISTENIE ŽIVOTNÝCH POISTENÍ
manažérka: Ing. Iveta Szabo 
e-mail:       

SEKCIA PRE POISTENIE A ZAISTENIE NEŽIVOTNÝCH POISTENÍ
SEKCIA PRE POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

manažér:
e-mail:        


LEGISLATÍVNA SEKCIA
manažérka: Mgr. Mária Lehotská
e-mail:       

 
SEKCIA PRE BOJ S POISŤOVACÍMI PODVODMI
manažér: JUDr. Milan Daráš
email:      

 
SEKCIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIA
manažérka: Ing. Iveta Szabo
e-mail:       

referent - špecialista: Ing. Gabriela Majerská
e-mail:       


KOMUNIKAČNÁ SEKCIA
manažérka: Ing. Eva Jacková
e-mail: