Odborné sekcie

EKONOMICKÁ SEKCIA
SEKCIA RISK MANAŽMENTU
manažér: Ing. Jozef Bachniček
e-mail:   

 
SEKCIA PRE POISTENIE A ZAISTENIE ŽIVOTNÝCH POISTENÍ
SEKCIA PRE POISTENIE A ZAISTENIE NEŽIVOTNÝCH POISTENÍ
SEKCIA PRE POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

manažérka: Ing. Monika Jurkovičová, PhD.
e-mail:       


LEGISLATÍVNA SEKCIA
manažérka: Mgr. Mária Lehotská
e-mail:       

 
SEKCIA PRE BOJ S POISŤOVACÍMI PODVODMI
manažér: JUDr. Milan Daráš
email:

 
SEKCIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIA
manažér:
e-mail: 


KOMUNIKAČNÁ SEKCIA
REDAKČNÁ RADA ČASOPISU POISTNÉ ROZHĽADY

manažérka: Ing. Eva Jacková
e-mail: