4. štvrťrok 2021

Zoznam článkov


Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2021

Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2021

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2021

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2021