Zhromaždenie

ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Riadni členovia SLASPO

AEGON Životná poisťovňa, a. s.
Ing. Richard Strapko

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Ing. Todor Todorov

AXA životní pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Peter Socha
Mgr. Monika Šimkovičová

BNP Paribas Cardif Poisťovňa a. s.
RNDr. Ivan Brozmann

ČSOB Poisťovňa, a. s.
Mag. Martin Daller
Ing. Vladimír Šošovička

ERGO poisťovňa, a. s.
Ing. Miriam Čizmazia 
Henrich Kubička, MBA 
Ing. Tomáš Rédler

Generali Poisťovňa, a. s. 
Mag. Georg Engl, Msc
Ing. Juraj Jurčík, MBA
Ing. Igor Palkovič
Ing. Jelica Kľúčovská

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Ing. Slávka Miklošová

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Ing. Vladimír Bakeš
Mgr. Zdeno Gossányi
Hana Horvatovič, MA

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Pavol Dorčák

NN Životná poisťovňa, a. s.
Ing. Peter Brudňák
Mgr. Martin Višňovský, PhD.

Poštová poisťovňa, a. s.
Ing. Zuzana Adamová
Ing. Jozef Šimovčík 

Union poisťovňa, a. s.
Ing. Michal Špaňár
Ing. Elena Májeková

UNIQA poisťovňa, a. s.
Ing. Martin Žáček, CSc.
Ing. Marián Lorinčík

Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
JUDr. Katarína Novotná

Stáli pridružení členovia SLASPO

AXA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Peter Socha

BASLER Sachversicherungs-AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
JUDr. Michaela Holubová

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Emil Vaško

Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Darina Fabián Csóková

Slovenská kancelária poisťovateľov
JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Ing. Lýdia Blažeková