Zhromaždenie

ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Riadni členovia SLASPO

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Ing. Todor Todorov

BNP Paribas Cardif Poisťovňa a. s.
RNDr. Ivan Brozmann

ČSOB Poisťovňa, a. s.
Mag. Martin Daller
Ing. Vladimír Šošovička

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Juraj Jurčík, MBA
Ing. Igor Palkovič
Ing. Jelica Kľúčovská

Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Darina Fabián Csóková

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Ing. Slávka Miklošová

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Ing. Vladimír Bakeš PhD. 
Mgr. Zdeno Gossányi
Hana Horvatovič, MA

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Pavol Dorčák

NN Životná poisťovňa, a. s.
Ing. Peter Brudňák
Mgr. Martin Višňovský, PhD.

Union poisťovňa, a. s.
Mgr. Michal Špaňár, MBA 
Ing. Elena Májeková

UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Ing. Martin Žáček, CSc.
Ing. Marián Lorinčík

Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
JUDr. Katarína Novotná

Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Ľubor Vrlák

Slovenská kancelária poisťovateľov
JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Ing. Lýdia Blažeková