Zhromaždenie

ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

Riadni členovia SLASPO

AEGON Životná poisťovňa, a. s.
Ing. Richard Strapko

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Ing. Todor Todorov

AXA životní pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Peter Socha
JUDr. Petr Dušek

ČSOB Poisťovňa, a. s.
Martin Daller
Ing. Vladimír Šošovička

D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Dana Štorová
Ing. Viera Radíková
JUDr. Ilja Sulík

ERGO poisťovňa, a. s.
Ing. Miriam Čizmazia
Mgr. Adrián Grunert
Ing. Tomáš Rédler

Generali Poisťovňa, a. s.
Ing. Roman Juráš
Ing. Juraj Jurčík, MBA
Ing. Igor Palkovič
Ing. Jelica Kľúčovská

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Mag. Hermann Fried

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Ing. Vladimír Bakeš
Mgr. Zdeno Gossányi
Hana Horvatovič, MA

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Pavol Dorčák
JUDr. Peter Janiga

NN Životná poisťovňa, a. s.
Ing. Peter Brudňák
Mgr. Martin Višňovský, PhD.

Poisťovňa Cardif Slovakia a. s.
RNDr. Ivan Brozmann

Poštová poisťovňa, a. s.
Ing. Zuzana Adamová
Mgr. Daniel Vida
Ing. Mgr. Martin Petruľák

Union poisťovňa, a. s.
Ing. Michal Špaňár
Ing. Elena Májeková

UNIQA poisťovňa, a. s.
Ing. Martin Žáček, CSc.
Ing. Marián Lorinčík

Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Ing. Jozef Adamkov
Ing. Štefan Poláček


Stáli pridružení členovia SLASPO

AXA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Peter Socha
JUDr. Petr Dušek

BASLER Sachversicherungs-AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
JUDr. Michaela Holubová

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Emil Vaško

Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Mgr. Stella Fojtová

Slovenská kancelária poisťovateľov
JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Ing. Lýdia Blažeková