4.štvrťrok 2020

Zoznam článkov


Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2020

Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2020

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2020 -predbežné údaje

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2020