4.štvrťrok 2020 - predbežné údaje

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2020 -predbežné údaje

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2020 - predbežné údaje

Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2020 - predbežné údaje

Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2020 – preliminary figures