Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2020

Agregované údaje za členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv, obchodnej produkcii, počtoch zamestnancov a sprostredkovateľov k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO.

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO a NBS.

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Výkaz VUP (BIL) 1-04 – Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní za jednotlivých členov SLASPO

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2020 za členov SLASPO - údaje od členov SLASPO a NBS.

Výkaz S.05.01. Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti za jednotlivých členov SLASPO

Výkazy poisťovní - členov SLASPO publikované v Správach o solventnosti a finančnom stave za rok 2020

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s.

Komunálna poisťovňa a. s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

NN Životná poisťovňa, a. s.

Poštová poisťovňa, a. s.

UNION poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.