ČSOB Poisťovňa, a. s.

Žižkova 11
811 02 Bratislava

Adresa pre zásielky:
P. O. Box 815 63
815 63 Bratislava

http://www.csob.sk

tel.: 850 111 303  
e-mail:

Generálny riaditeľ: Martin Daller


Vznik a história

ČSOB Poisťovňa vstúpila na poistný trh už v januári 1992. Svoju činnosť začala pod obchodným názvom ERGO, a. s. ako špecializovaná poisťovňa.

V auguste 2002 došlo k zmene a akcionárom sa na základe akvizičných zmlúv stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV, ktorá je súčasťou bankovej a poisťovacej skupiny KBC Bank & Insurance Holding. KBC je majoritným akcionárom  Československej obchodnej banky, a. s., (ČSOB), ktorej dcérskymi spoločnosťami sú ČSOB Stavebná sporiteľňa a. s., ČSOB Leasing, a. s., ČSOB Asset management, a.s . a ČSOB Factoring, a. s.

Zameranie

ČSOB Poisťovňa je univerzálnou poisťovňou, ktorá poskytuje široké spektrum produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. Jej produkty sú určené pre fyzické osoby aj pre podnikateľov. Prináša možnosť uzatvorenia poistenia prostredníctvom pobočiek poisťovne a banky, on-line komunikačných nástrojov, banko-poistných aplikácií a externých sprostredkovateľov.

ČSOB Poisťovňa bola v roku 2015 po tretíkrát v súťaži Trend TOP vyhlásená za Poisťovňu roka.

Je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní a je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny.