UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

tel.: 02/32 600 100
www.uniqa.sk
e-mail:   

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ: Ing. Martin Žáček, CSc.

UNIQA poisťovňa, a. s., vznikla dňa 12. 2. 2001 zmenou obchodného mena Poisťovne OTČINA, ktorá na slovenskom trhu úspešne pôsobila už od roku 1990.

O tejto zmene rozhodol majoritný akcionár spoločnosti (99,7%) - koncern UNIQA Group Austria za účelom zjednotenia názvov všetkých dcérskych spoločností a vyjadrenia svojho celoeurópskeho pôsobenia. UNIQA poisťovňa, a. s., je univerzálna poisťovňa ponúkajúca široký sortiment produktov a služieb, ktoré sú aktuálne prispôsobované potrebám klientov. Filozofia zohľadnenia individuálnych potrieb klienta nám umožňuje poskytnúť produkt „šitý na mieru“ malého podnikateľa, ako aj veľkého priemyselného subjektu. UNIQA poisťovňa, a. s., sa štrukturálne člení na ústredie a 5 regionálnych riaditeľstiev (Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Košice).

Najväčší rakúsky poisťovací koncern UNIQA Group Austria vznikol fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität,, Raiffeisen Versicherung a Salzburger Landesversicherung. Ratingová agentúra Standard & Poor´s ohodnotila koncern v začiatkom roka 2002 ratingom „A+“. V súčasnosti je UNIQA Group Austria zastúpená prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v Slovenskej republike, Českej republike, Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, Chorvátsku, Poľsku, ako aj reprezentačnou kanceláriou v Slovinsku.

Od 1. 7. 2004 sa R + V Poisťovńa, a. s., spojila s UNIQA poisťovňou, a. s. a poisťovňa vystupuje pod obchodným názvom UNIQA poisťovňa, a. s.