Agregované údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 30.9. 2023

Agregovaný výkaz  S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti k 30.9.2023 za pobočky poisťovní iných členských štátov

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti za pobočky poisťovní iných členských štátov

Podľa vyjadrenia NBS údaje sú predbežné.