3. štvrťrok 2023

Zoznam článkov


Štatistiky za členov SLASPO k 30.9.2023

Trhové podiely jednotlivých členov SLASPO.

Predpísané poistné podľa LOB za jednotlivých členov SLASPO.

Počty poistných zmlúv a obchodná produkcia - agregované údaje za členov SLASPO.

Počty poistných udalostí podľa LOB - agregované údaje za členov SLASPO.

Vybrané agregované údaje za členov SLASPO


Agregované údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 30.9. 2023

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku k 30.9.2023.

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu)Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 30.9. 2023