4. štvrťrok 2022

Zoznam článkov


Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2022

Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2022

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2022

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2022