4.štvrťrok 2017

Zoznam článkov


Technické poistné členov SLASPO - rok 2017

Predpísané poistné za rok 2017 za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS
Predpísané poistné za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS v členení podľa krajín a LOB.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu 4. štvrťrok 2017

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2017.