Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2017

Agregované údaje za členov SLASPO

Údaje boli zbierané od členov SLASPO v roku 2020, preto nezahŕňajú informácie o niektorých spoločnostiach, ktoré v roku 2017 boli členmi SLASPO, ale v roku 2020 nie (ERGO Poisťovňa, a.s. , BASLER Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu)

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2017 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv, obchodnej produkcii, počtoch zamestnancov a sprostredkovateľov   k 31.12.2017 - údaje od členov SLASPO.

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2017

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Výkaz VUP (BIL) 1-04 – Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní za jednotlivých členov SLASPO

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2017za členov SLASPO

Výkaz S.05.01. Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti za jednotlivých členov SLASPO