1. štvrťrok 2024

Zoznam článkov


Štatistiky za členov SLASPO k 31.3.2024

Trhové podiely jednotlivých členov SLASPO.

Predpísané poistné podľa LOB za jednotlivých členov SLASPO.

Počty poistných zmlúv a obchodná produkcia - agregované údaje za členov SLASPO.

Počty poistných udalostí podľa LOB - agregované údaje za členov SLASPO.Agregované údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.3. 2024

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku k 31.3.2024

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu)Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.3. 2024