Štatistiky za členov SLASPO k 30.9.2022

Detailné údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 30.9.2022 - údaje od členov SLASPO a NBS(trhové podiely sú počítané len ako podiel v rámci SLASPO, údaje za celý trh nie sú dostupné)

Detailné informácie o predpísanom poistnom za členov SLASPO podľa vybraných LOB k 30.9.2022 - údaje od členov SLASPO a NBS.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 30.9.2022 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 30.9.2022 - údaje od členov SLASPO.