3. štvrťrok 2022

Zoznam článkov


Štatistiky za členov SLASPO k 30.9.2022

Technické poistné za jednotlivých členov SLASPO.

Predpísané poistné podľa LOB za jednotlivých členov SLASPO.

Počty poistných zmlúv a obchodná produkcia - agregované údaje za členov SLASPO.

Počty poistných udalostí podľa LOB - agregované údaje za členov SLASPO.Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2022

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu)