KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17
811 05 Bratislava

tel.: 0800 11 22 22

http://www.kpas.sk
e-mail/kontakt: https://www.kpas.sk/napiste-nam

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka: Ing. Slávka Miklošová

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group začala svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou 1. januára 1994. Svoje služby poskytuje najmä komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež poistnú ochranu občanom a podnikateľským subjektom. Vo svojom portfóliu ponúka širokú škálu poistných produktov šitých na mieru klientom podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek. Jej hlavným poslaním je poskytovať kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale tiež v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Pridelenie licencie v roku 2001 na predaj zodpovedného poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ešte viac rozšírilo škálu ponúkaných poistných produktov.

Svoje kvalitné a rýchle služby poskytuje prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete, ktorá je rozdelená na 7 riaditeľstiev a 92 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňa rozširuje svoju pôsobnosť aj pomocou externej siete sprostredkovateľov poistenia. Po akvizícii v roku 2001 došlo k zmene štruktúry akcionárov. Týmto strategickým krokom sa KOMUNÁLNA poisťovňa stala súčasťou silnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je vedúcou spoločnosťou v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe.