4.štvrťrok 2016

Zoznam článkov


Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2016

Statistics for Members of Slovak Insurance Association - 31.12.2016

Predpísané poistné za rok 2016 za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS

Predpísané poistné za pobočky poisťovní iných členských štátov a spoločností podnikajúcich na základe FPS v členení podľa krajín a LOB.Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu 4. štvrťrok 2016

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvrťrok 2016
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) z koncoročných reportov Solvency II za rok 2016 a z výkazu VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky.