3.štvrťrok 2016

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.