Prezídium

PREZÍDIUM SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023


Prezident
Ing. Vladimír Bakeš, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Viceprezidenti
Ing. Todor Todorov
predseda predstavenstva a prezident
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 

Mgr. Rastislav Havran
vedúci organizačnej zložky 
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Členovia prezídia

Ing. Peter Brudňák
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva NN SR
NN Životná poisťovňa, a. s.

Mag. Martin Daller 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB poisťovňa, a. s.

Ing. Pavol Pitoňák
vedúci organizačnej zložky
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Mgr. Michal Špaňár, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Union poisťovňa, a. s.