Prezídium

PREZÍDIUM SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018


Prezident
Ing. Vladimír Bakeš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Viceprezidenti
Ing. Todor Todorov
predseda predstavenstva a prezident
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ing. Roman Juráš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Generali Poisťovňa, a. s.

 

Členovia prezídia

Martin Daller 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB poisťovňa, a. s.

Ing. Pavol Dorčák
vrchný finančný riaditeľ
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Ing. Michal Špaňár
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Union poisťovňa, a. s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
UNIQA poisťovňa, a. s.