Prezídium

PREZÍDIUM SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE POISŤOVNÍ
na volebné obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 (predĺžené do 31. 12. 2021)


Prezident
Ing. Vladimír Bakeš, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Viceprezidenti
Ing. Todor Todorov
predseda predstavenstva a prezident
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 

Ing. Juraj Jurčík, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Generali Poisťovňa, a. s.


Členovia prezídia

Ing. Peter Brudňák
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva NN SR
NN Životná poisťovňa, a. s.

Mag. Martin Daller 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB poisťovňa, a. s.

Ing. Pavol Dorčák
vrchný finančný riaditeľ
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Mgr. Michal Špaňár, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Union poisťovňa, a. s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu