Štatistiky za členov SLASPO k 30.6.2020

Detailné údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 30.6.2020 - údaje od členov SLASPO a NBS.

Technické poistné k 30.6.2020 - údaje od členov SLASPO a NBS v2a.xlsx

Detailné informácie o predpísanom poistnom za členov SLASPO podľa vybraných LOB k 30.6.2020.

Predpísané poistné podľa LOB k 30.6.2020 - údaje od členov SLASPO a NBS v2.xlsx

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 30.6.2020 - údaje od členov SLASPO.

Počty poistných zmlúv a obchodná produkcia k 30.6.2020 - údaje od členov SLASPO v.1.xlsx

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 30.6.2020.

Počty poistných udalostí k 30.6.2020 - údaje od členov SLASPO v.2.xlsx